Problematyka

„Przemyśleć kwestie społeczną w Europie w perspektywie doświadczeń państw rozwijających się ?”.

Konferencja miedzynarodowa i pluridyscyplinarna

Grenoble 10,11 et 12 czerwiec 2015

 

Organizowana przez grupę badawczą Pacte-CNRS UMR 5194 w Instutycie Nauk Politycznych w Grenoble konferencja ma być okazją do podjęcia dyskusji wokół efektów globalizacji i jej wpływu na kształtowanie się tzw. Nowej kwestii społecznej.  Jej celem jest analiza « kwestii społecznej » i różnorodnych aspektów (społeczno-ekonomicznych, urbanistyczno-geograficznych, politycznych) jakie przybiera ona w krajach postprzemysłowych i w tak zwanych « krajach rozwijających się ».W jej Radzie Naukowej zasiadają uznani specjaliści tych kwestii z krajów Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Chile, Kolumbia…), Kanady, Szwajcarii, Słowacji, Rumunii, Polski.

 Przyjęta perspektywa porównawcza : społeczeństwa i kraje postprzemysłowe a kraje rozwijające się, ma pozwolić na lepsze zrozumienie genezy, kształtowania sie i ewolucji kwestii społecznej w globalnej rzeczywistości.

Celem konfernecjij est równiez odnowienie repertuaru koncepcyjnego i analiz teoretycznych niezbędnych dla zrozumienia problemów stawianych przez kwestię społeczną : nowe formy ubóstwa, nowe formy osłabenia społecznego (« vulnrerabilités »), ich geograficzny wyraz, nowe formy nierówności społeczno-ekonomicznych, « empowerment », « szcześliwe ubóstwo » .

 Wpisując się w perspektywę pluridyscyplinarną (nauki polityczne, socjologia, antropologia, filozofia, geografia, urbanistyka i architektura) konferencja ma pozwolić na wymianę poglądów, punktów widzenia i sposobów podejmowania analiz  « nowej kwestii połecznej » zarówno przez badaczy naukowych przez aktorów życia społeczno-politycznego (instytucje, stowarzyszenia) dzialajacych w różnych kontekstach kulturowych oraz społeczno-politycznych.

Cztery kwestie centralne zostaną podjęte na sesjach plenarnych i w dyskusjach panelowych,

Historyczna perspektywa porównawcza badan nad kwestią społeczną w państwach postprzemysłowych i w państwach rozwijających się.

Narodziny kategorii « vulnerables ».

Współczesne formy i wyzwania dla polityk społecznych.

Symptomy osłabienia więzi społecznych.

 

Strona internetowa konferencji:  http://questions-sociales.sciencesconf.org/ 

Podstawowedaty :

         15 pazdziernik 2014 : ostateczny termin przesłania propozycj referatu

         15 grudzien 2014 : odpowiedz na propozycje autorów

         30 kwiecień 2015 : ostateczny termin przesłania tekstu referatu

         10,11 et 12 czerwiec 2015 : Obrady konferencyjne

 

Stronainternetowa : http://questions-sociales.sciencesconf.org/

Kontakt : questions-sociales@sciencesconf.org

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Ewa BOGALSKA-MARTIN et Emmanuel MATTEUDI,

PACTE-CNRS UMR 5194

 

Diego FERNANDEZ VARAS, CREA, Université Lumière - Lyon 2

Personnes connectées : 1 Flux RSS